Betingelser

Vi tilrettelegger slik at dugnaden blir enklest mulig å gjennomføre. Her er våre betingelser for bestilling, betaling, levering og retur av varer.
Les våre betingelser

Våre betingelser

Bestilling

 • Det er gratis frakt til ønsket adresse ved bestilling av 100 enheter eller mer. Ulike produkter kan kombineres slik dere vil. For eksempel kan dere bestille 30 esker tennbriketter, 30 pakker kort og 40 pakker sokker, og dermed få fri frakt fordi det totalt er 100 enheter i bestillingen.
 • Dere bestemmer selv antall enheter av hvert produkt som skal bestilles. Vi pakker produktene etter deres ønske.
 • Fakturaansvarlig/bestiller må være myndig (18 år eller eldre). Fakturaansvarlig og bestiller kan gjerne være to forskjellige personer, men begge må være myndige.
 • Betingelsene er regnet som lest og akseptert ved innsending av bestilling.

Priser og betaling

 • Alle våre priser er oppgitt inkludert merverdiavgift.
 • Ved bestilling av kvantum under 100 enheter kommer fraktkostnad i tillegg på NOK 750,- inkl. mva.
 • Prisen per eske tennbriketter er NOK 100,- inkl. mva.
 • Prisen per pakke kort er NOK 100,- inkl. mva.
 • Prisen per pakke sokker er NOK 100,- inkl. mva.
 • Faktura sendes per e-post i etterkant av bestilling. Betalingsfristen er innen 21 dager og gjelder fra den datoen varene blir levert.
 • Den som er ansvarlig for fakturaen, er ansvarlig for hele beløpet. Er det noen i gruppen som ikke klarer å selge/betale, må de andre i gruppen bidra med sitt overskudd for å dekke fakturaen.

Levering

 • Det må være kjørbar vei for lastebil helt frem til leveringsadressen.
 • Mottaker må være tilgjengelig på telefon.
 • Tidspunkt for levering vil bli avtalt over telefon.
 • Leveringstiden er som regel 2-7 virkedager etter mottatt bestilling. Dette avhenger av hvor i landet varene skal sendes til. Spør oss gjerne om estimert leveringsdato.

Retur av varer

 • Produkter som ikke blir solgt gjennom dugnadsarbeidet kan returneres til oss ved at kjøper organiserer frakt og betaler kostnaden dette innebærer.
 • Produktene må leveres tilbake i sin opprinnelige tilstand, og kan ikke være åpnet eller skadet. Kunden har ansvar for at varene er forsvarlig pakket før sending.
 • Varer som skal returneres må sendes tilbake til oss innen 21 dager fra leveringsdatoen. Skriftlig beskjed må gis på forhånd (e-post eller SMS).